Uppsala universitet logo

Gemensam webbinloggning

Uppsala universitet

Information om Gemensam webbinloggning

For information in English, please follow this link.

Gemensam webbinloggning är en lösning för webbaserad inloggning som bland annat möjliggör så kallad Web Initial Sign-On, d.v.s. en inloggning till många webbtjänster. Detta innebär i korthet att du använder samma inloggningssida för många olika webbtjänster och att du endast behöver ange din användaridentitet och lösenord en gång oavsett hur många av de anslutna webbtjänsterna du använder samtidigt.

Gemensam webbinloggning höjer dessutom säkerheten genom att du anger ditt lösenord endast till Gemensam webbinloggning, inte till alla webbtjänster. De webbtjänster som är anslutna till Gemensam webbinloggning får aldrig tillgång till ditt lösenord utan de får endast tillgång till definierade personuppgifter.

Vanliga frågor

Hur gör jag när jag inte använder min egen dator eller mobila enhet?

Använder du inte din egen dator när du loggar in i en webbtjänst bör du använda möjligheten till skyddad användning i webbläsaren, kallas "InPrivate-surfning" i Internet Explorer, "Privat fönster" eller "Privat surfning" i Firefox, "Inkognitoläge" eller "Inkognitofönster" i Google Chrome och "Privat surfning" i Safari". Av integritets- och säkerhetsskäl ska du alltid stänga alla webbläsarfönster när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning.

Hur hanterar Gemensam webbinloggning personuppgifter?

När du loggar in i en webbtjänst via Gemensam webbinloggning skickas en eller flera personuppgifter över till webbtjänsten för att identifiera dig som användare. Vilka personuppgifter webbtjänsten får tillgång till beror på en kombination av tjänstens behov och vilka uppgifter universitet är villig att lämna ut till tjänsten. Denna hantering följer intentionerna i personuppgiftslagen. Uppgifterna som lämnas ut hämtas från Uppsala universitets katalog- och behörighetssystem.

Alla webbtjänster får tillgång till en unik identifierare som gör att det är möjligt för dig göra inställningar vid en inloggning och få tillgång till samma inställningar vid nästa inloggning. Denna unika identifierare är unik för just denna tjänst och går inte samköra mellan olika webbtjänster. Lokala webbtjänster vid universitetet får alltid tillgång till din användaridentitet istället för den unika identifieraren.

Webbtjänster som vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, om du är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att du finns vid Uppsala universitet. Registrerade webtjänster som via GÉANT Dataprotection Code of Conduct följer den Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, i Sverige Personuppgiftslagen, får tillgång till samma information.

De webbtjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för universitetets personalsystem får tillgång till ditt personnummer när du loggar in i dem.

Varför kommer Gemensam webbinloggning inte ihåg min inloggning?

Gemensam webbinloggning använder en s.k. sessionskaka (eng. session cookie) i din webbläsare för att komma ihåg inloggningen. Om du har flera webbläsarfönster öppna är det inte säkert att alla dessa har tillgång till sessionskakan. Normalt fungerar det om du öppnar nya fönster genom att välja "Nytt fönster" eller liknande i webbläsarens meny. Om du däremot öppnar ett nytt fönster genom att klicka på webbläsarikonen på skrivbordet eller i start-menyn kanske inte detta fönster får tillgång till kakan.

Webbläsare kan även ställas in så att du automatiskt nekar kakor (cookies) eller informeras om att en webbsida innehåller kakor. Om du inte tillåter sessionskakor kommer då webbläsaren ihåg inloggningen. För mer information om kakor se Post- och telestyrelsens (PTS) informationssida om kakor (cookies).

Hur loggar jag ut?

Av integritets- och säkerhetsskäl bör du alltid logga ut och stänga alla webbläsarfönster när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning. Det är skillnad på att logga ut ur Gemensam webbinloggning och att logga ut ur en webbtjänst som använder Gemensam webbinloggning. Utloggning ur Gemensam webbinloggning innebär endast att du inte kan loggas in i fler anslutna webbtjänster utan att på nytt logga in, men det påverkar inte de webbtjänster du redan är inloggad i.

Du kan alltid logga ut ur Gemensam webbinloggning genom att gå till sidan https://weblogin.uu.se/idp/profile/Logout. Om du stänger alla öppna webbläsarfönster kommer du per automatik också att loggas ut ur Gemensam webbinloggning. I vissa webbläsare räcker det tyvärr inte med att stänga alla webbläsarfönster utan du måste eventuellt använda utloggningslänken.

Hur gör jag om jag behöver mer hjälp?

Uppsala universitets IT-support kan hjälpa dig med de frågor som du har.

Jag vill använda Gemensam webbinloggning i en webbtjänst

Alla som tillhandahåller webbtjänster till studenter, anställda och övrigt verksamma vid Uppsala universitet kan använda Gemensam webbinloggning för att hantera inloggning i webbtjänsten. På sidan Checklista för tjänsten Gemensam webbinloggning finns information om hur du använder Gemensam webbinloggning i din egen applikation. Om du behöver mer hjälp ta kontakt med itsupport@uu.se.